Bài đăng

Bài đăng nổi bật

TRUNG TÂM KHAI BÁO THUẾ TP.HCM TỔNG KHAI GIẢNG

    TRUNG TÂM KHAI BÁO THUẾ TP.HCM ~~~~~🕮~~~~~ TỔNG KHAI GIẢNG  01/07/2022 CÁC KHÓA HỌC KHAI BÁO THUẾ  TẠI CÁC CƠ SỞ Ở TP.HỒ CHÍ MINH T ổng khai giảng các khóa học khai báo thuế của Trung Tâm Khai Báo Thuế Tp.HCM. Tại các cơ sở Quận 3, Thủ Đức, Tân Bình, Bình Thạnh.Với các chương trình học sẽ giúp bạn có được kiến thức và thực hiện về khai báo thuế một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Sau khi học xong bạn có thể xin vào làm ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Với các khóa học như:                                                                                                           Thời gian học                      Học Phí                                                 + Kế Toán Doanh Nghiệp và Khai Báo Thuế                                 4,5 tháng                            2.500.000đ + Khai Báo Thuế Chuyên Nghiệp                                                  1 tháng                                1.000.000đ + Thực Hành Kế Toán và Khai Báo Thuế Trên PM & Chứng từ gốc của DN    2 th

Kế toán thuế học những gì?

Những luật về thuế năm 2022 bạn cần phải biết

Các quy định của kế toán thuế mà bạn cần phải biết

Học Khai Báo Thuế Tại Khu Vực Quận 3

Học khai báo thuế tại khu vực Thủ Đức

Học Kế Toán Thuế Tại Tân Bình

Học Kế Toán Thuế Tại Quận 3

Học kế toán thuế tại Thủ Đức

Học Kế Toán Thuế Tại Bình Thạnh