Các loại thuế thường dùng trong các công ty TNHH TM

1. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Khái niệm.

  Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, thu vào một số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sản xuất và nhập khẩu.
  Thuế tiêu thụ đặc biệt là sắc thuế đánh vào các mặt hàng chưa thật sự thiết yếu đối với cuộc sống, những mặt hàng xa xỉ, cao cấp. Vì vậy việc ban hành sắc thuế này nhằm hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng của xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng đối với một số hàng hóa dịch vụ cho Ngân sách Nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Chứng từ sử dụng.
  Hàng hóa sản xuất trong nước thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, khi vận chuyển trên đường phải có những giấy tờ sau: biên lai nộp thuế; hóa đơn bán hàng theo mẫu của bộ tài chính, đã đăng ký với cơ quan thuế.
  Hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi vận chuyển phải có biên lai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
  Hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt dự trữ tại các kho hàng (trừ kho thành phẩm của cơ sở sản xuất ra mặt hàng đó), các cửa hàng buôn bán phải có giấy tờ chứng minh đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, như biên lai nộp thuế hoặc hóa đơn mua hàng.
- Tài khoản sử dụng.
  Tài khoản 3332: Thuế tiêu thụ đặc biệt: phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Tài khoản này có số dư bên Có, đôi khi tài khoản này cũng có số dư bên Nợ.

2. Thuế giá trị gia tăng.
- Khái niệm.

   Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam.
- Chứng từ sử dụng.  Hóa đơn GTGT.
  Hóa đơn bán hàng.
- Tài khoản sử dụng.
  Tài khoản 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, phản ánh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, đã nộp, cón phải nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Thuế xuất khẩu.
- Khái niệm.

  Thuế xuất khẩu là loại thuế đánh vào những mặt hàng mà Nhà nước muốn hạn chế xuất khẩu. Thuế xuất khẩu là loại thuế gián thu đánh vào những mặt hàng được phép xuất khẩu qua biên giới Việt Nam kể cả thị trường trong nước vào khu phi thuế quan.
- Chứng từ sử dụng.
  Phiếu xuất kho; Chứng từ xuất hàng; Chứng từ thanh toán.
- Tài khoản sử dụng.
  Tài khoản 3333: thuế xuất khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào ngân sách nhà nước .Nhận xét

  1. Quý công ty bạn có nhu cầu về dịch vụ vệ sinh. Có thể liên hệ với chúng tôi.
    ---
    Website: Dịch vụ Sửa Chữa Máy Chà Sàn Hoặc Dich vu sua chua may cha san

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét