Các mô hình tổ chức kế toán tại doanh nghiệp

Bộ máy kế toán của một doanh nghiệp là tập hợp những người làm kế toán tại doanh nghiệp cùng với các phương tiện trang thiết bị hỗ trợ, là nơi diễn ra các hoạt động kiểm soát tài sản và tiến hành các công việc, các nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh, dùng để thực hiện việc ghi chép, thu nhận, xử lý, cung cấp thông tin, tổng hợp và lập báo cáo cho doanh nghiệp, tổ chức.
Khi tổ chức bộ máy kế toán cần phải căn cứ vào qui mô, vào đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý cũng như vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Vì vậy chia ra làm 3 hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp tùy quy mô và chức năng để thực hiện hình thức mô hình đó.


1. Mô hình tổ chức kế toán tập trung- Khái niệm: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung là một bộ máy kế toán chỉ có một cấp. Nghĩa là toàn bộ doanh nghiệp (đơn vị hạch toán cơ sở) chỉ tổ chức 1 phòng kế toán ở đơn vị chính, còn các đơn vị phụ thuộc đều không có tổ chức kế toán riêng.
- Sơ đồ mô hình:

- Ưu điểm: 
Số liệu kế toán được tập trung, phục vụ kịp thời cho chỉ đạo toàn đơn vị, tát cả các công việc kế toán tập trung chủ yếu ở văn phòng trung tâm nên tránh đựơc tình trạng báo cáo sai lệch về tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị
- Nhược điểm:  Khối lượng công tác kế toán ở Phòng kế toán trung tâm nhiều và cồng kềnh, Các đơn vị phụ thuộc không có thông tin cho chỉ đạo nghiệp vụ ở đơn vị.
- Điều kiện vận dụng: Áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý trên địa bàn tập trung.

2. Mô hình tổ chức kế toán phân tán
- Khái niệm: Với mô hình này công tác kế toán được phân bổ chủ yếu cho ácc đơn vị cấp dưới, còn lại công việc kế toán thực hiện ở cấp trên phàn lớn là tổng hợp và lập báo cáo kế toán chung toán doanh nghiệp.
- Sơ đồ mô hình:

- Ưu điểm: Gắn với cơ sở sản xuất kinh doanh - nơi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế. Nhờ đó, làm tăng tính chính xác, kịp thời của thông tin kế toán cho lãnh đạo nghiệp vụ ở các bộ phận kinh doanh của đơn vị tạo điều kiện cho hạch toán nội bộ tại đơn vị.
- Nhược điểm: Bộ máy kế toán cồng kềnh, việc tổng hợp số liệu ở phòng kế toán trung tâm thường bị chậm trễ, ảnh hưởng đến tính kịp thời của thông tin kế toán cho lãnh đạo toàn đơn vị.
- Điều kiện vận dụng: Đơn vị có quy mô  lớn, địa bàn sản xuất kinh doanh phân tán, các đơn vị thành viên được phân cấp quản lý.

3. Mô hình tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán
- Khái niệm: Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng, có nhiều đơn vị phụ thuộc mà mức độ phân cấp quản lý kinh tế tài sản nội bộ doanh nghiệp khác nhau thì có thể tổ chức công tác kế toán theo mô hình hổn hợp : vừa tập trung vừa phân tán. Thực chất, là sự kết hợp hai mô hình tổ chức công tác kế toán đã nói trên phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh ở đơn vị.
- Sơ đồ mơ hình:

- Ưu điểm: Khắc phục được một số nhược điểm của 2 mô hình trên. Khối lượng công tác nhiều, không cập nhật thông tin kịp thời...Cho nên, trong thực tế hình thức này rất được sử dụng nhiều. Công tác kế toán được phân công hợp lý cho các đơn vị trực thuộc.
- Nhược điểm: Bộ máy kế toán cồng kềnh.
- Điều kiện vận dụng: Mô hình này thường áp dụng cho các doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc có những đặc điểm, điều kiện khác nhau. Một số đơn vị trực thuộc có quy mô lớn hoặc ở xa trung tâm, cần thiết phải có thông tin phục vụ cho quản lý, có hạch toán kinh doanh thì sẽ tổ chức bộ máy kế toán riêng. Còn các đơn vị trực thuộc khác do điều kiện, đặc điểm, quy mô chưa đến mức phải phân công công tác kế toán thì không tổ chức hạch toán riêng.

Tóm lại: Là một kế toán và đặt biệt là kế toán trưởng, người đứng đầu trong bộ máy kế toán bạn cần biết các áp dụng tốt một hình thức tổ chức kế toán cho doanh nghiệp của mình, nhằm đem lại hiệu quả công việc tốt nhất cho các nhân viên kế toán, Để làm tốt những điều đó thì cách tốt nhất và hiệu quả nhất hiện nay là trao dồi kiến thức và cách vận dụng cũng như lãnh đạo trong bộ máy kế toán của bạn với các khóa học kế toán. Trung tâm đào tạo khai báo thuế TP.HCM sẽ mang đến cho bạn những yêu cầu trong với khóa học kế toán thuế chứng chỉ do Do đơn vị trực thuộc Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh cấp cấp. Website: http://hockhaibaothuehcm.blogspot.com/

Nhận xét

Đăng nhận xét