Mội số điều cần biết về thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

Hiện tại có bốn loại của các cá nhân khai báo thuế tại Việt Nam, hai trong số đó được áp dụng cho người nước ngoài:
+ Cá nhân là người không có quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam
+ Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, kể cả những người không sống ở Việt Nam nhưng có thu nhập được nguồn gốc ở Việt Nam


 
Nếu người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày (sáu tháng) hoặc nhiều hơn trong một khoảng thời gian 12 tháng sau đó chúng được coi là một cư dân và phải tuân theo các luật thuế tương tự mà người dân chấp hành.


Đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, quyết định áp dụng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với tình hình của một người liên quan đến việc giải mã một tập hợp các giao nhau tiêu chí và quy tắc. Sau này, bạn sẽ cần phải tính toán chính xác trách nhiệm của bạn và bất kỳ các khoản khấu trừ áp dụng. Cuối cùng, tham khảo ý kiến ​​một chuyên gia thuế Việt Nam có thể giúp tối ưu hóa thu nhập tổng thể của một người để đạt được các gói có lợi nhất cho bạn và nhân viên của bạn. Dưới đây chúng tôi xem xét thu nhập được miễn thuế, lợi ích việc làm mà không phải chịu thuế TNCN, và cắt giảm thuế cho người phụ thuộc. Tham khảo thêm về khóa học các luật thuế tại website: http://hockhaibaothuehcm.blogspot.com/

Cơ quan thuế của Việt Nam đã chỉ ra một số thu nhập được miễn thuế TNCN, bao gồm:
- Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở của cá nhân có chỉ có một căn nhà hoặc đất đất ở.
- Lãi thu về tiền gửi từ ngân hàng hoặc từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
kiều hối; lương hưu; học bổng.
- Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm hoặc từ các quỹ từ thiện.
- Tiền lương trả cho ca đêm hoặc làm thêm giờ, cao hơn so với những người trả tiền cho ca ngày hoặc giờ làm việc theo quy định phù hợp với pháp luật.
- Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài của chính phủ hoặc phi chính phủ cho tổ chức từ thiện hoặc các mục đích nhân đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Người nộp thuế cư trú được phép khấu trừ từ 9,000,000VND mình chịu thuế thu nhập mỗi tháng hoặc 108,000,000VND mỗi năm. Số lượng hàng năm có thể được khấu trừ toàn, bất kể đối tượng khai báo thuế có thu nhập hàng tháng.

Ở Việt Nam, cá nhân nước ngoài có thể được miễn thuế đối với các lợi ích việc làm nhất định, chẳng hạn như:
- Phụ cấp di dời một lần cho người nước ngoài chuyển nơi ở đến Việt Nam.
vé máy bay khứ hồi trả mỗi năm một lần sử dụng lao động cho người lao động nước ngoài của họ những người nghỉ phép hàng năm.
- Học phí giáo dục phổ thông hoặc học phí được trả bởi nhà tuyển dụng cho trẻ em của người nước ngoài học tại Việt Nam.

Ngoài ra, các lợi ích khác có thể được coi là thu nhập không chịu thuế nếu điều kiện nhất định được đáp ứng. Chúng bao gồm những điều sau đây:
- Chi phí nhà ở nhân viên vượt quá 15 phần trăm tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm trợ cấp nhà ở từ sử dụng lao động).
- Chi phí cho các phương tiện vận chuyển cho một nhóm các nhân viên đến và đi từ công việc không phải chịu thuế.
- Phí đào tạo cho nhân viên có liên quan đến người lao động ngành nghề và / hoặc phù hợp với người sử dụng lao 'kế hoạch không phải chịu thuế.
- Tiền ăn giữa ca không tính vào chịu thuế nếu sử dụng lao động trực tiếp phục vụ các bữa ăn như vậy cho nhân viên của họ.
- Khoản khoán chi cho điện thoại, văn phòng phẩm, công tác phí, trang phục làm việc, vv không phải chịu thuế nếu số tiền nằm trong mức quy định hiện theo các quy định có liên quan.

Nhận xét