Tìm hiểu và hướng dẫn khai báo thuế môn bài

Nhiều cơ sở kinh doanh khi đăng ký giấy phép kinh thường bở ngỡ về quy định của nhà nước khi thu thuế môn bài hằng năm. Các doanh nghiệp thường đăng ra nghi vấn cho các nghi vần về loại thuế này như:
- Thuế môn bài là gì?
- Thuế môn bài được tính như thế nào?
- khai báo thuế môn bài như thế nào?
- Thời gian nộp thuề, và tờ khai thuế môn bài như thế nào là hợp lệ?
Sau đây Trung tâm học khai báo thuế TP.HCM sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, và giúp các bạn am hiểu hơn về loại thuế này.


1. Khái niệm: Thuế môn bài  là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Đối tượng nào phải nộp thuế môn bài: Tất cả tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm các DN, Cty, Hộ kd, cá nhân kd, kể cả các chi nhánh, cửa hàng, nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính.    

3. Căn cứ tính thuế:
a. Căn cứ vào vốn:
- Bậc 1: Vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng mức thuế môn bài cả năm là 3.000.000
- Bậc 2: Vốn đăng ký từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng mức thuế môn bài cả năm là 2.000.000
- Bậc 3: Vốn đăng ký từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng mức thuế môn bài cả năm 1.500.000
- Bậc 4: Vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng mức thuế môn bài cả năm 1.000.000

b. Căn cứ vào thu nhập tháng:
- Thu nhập 1 tháng trên 1.500.000 mức thuế cả năm 1.000.000
- Thu nhập 1 tháng trên 1.000.000 đến 1.500.000 mức thuế cả năm 750.000
- Thu nhập 1 tháng trên 750.000 đến 1.000.000 mức thuế cả năm 500.000
- Thu nhập 1 tháng trên 500.000 đến 750.000 mức thuế cả năm 300.000
- Thu nhập 1 tháng trên 300.000 đến 500.000 mức thuế cả năm 100.000
- Thu nhập 1 tháng bằng hoặc thấp hơn 300.000 mức thuế cả năm 50.000

* Chú ý: Một số trường hợp sau:
- Tính thuế MB căn cứ vào vốn được áp dụng cho các tổ chức kinh tế (DN, Cty có vốn).
- Tính thuế MB theo thu nhập bình quân tháng được áp dụng cho hộ kd và cá nhân kd (không có vốn đăng ký).
-  Đối với DN đang hoạt động: Thuế MB được tính căn cứ vào Vốn KD năm trước liền kề với năm tính thuế.
- Đối với DN mới được thành lập: Thuế MB được tính căn cứ vào vốn KD ghi trong Giấy đăng ký kinh doanh.
- Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, DN phải kê khai với cơ quan thuế để làm căn cứ xác định mức thuế môn bài của năm sau. Nếu không kê khai thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế môn bài phải nộp.
- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, có đăng ký nộp thuế và được cấp mã số thuế thì phải kê khai và nộp thuế MB căn cứ vào vốn.
- Các doanh nghiệp có các Chi nhánh (hạch toán phụ thuộc) tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác thì phải nộp thuế MB cho các chi nhánh này mỗi chi nhánh là 1.000.000đồng/năm.

4. Hướng dẫn khai báo thuế môn bài
a. Hồ sơ khai báo thuế môn bài :
- Khai báo thuế môn bài là sắc thuế khai theo năm (tức là : khai báo thuế một lần cho cả năm), hồ sơ gồm 01 Tờ khai mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính (Xem biểu mẫu theo phụ lục đính kèm -> Phát cho học viên mẫu này).
b. Thời gian khai báo thuế môn bài:
- Trường hợp DN đang kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm đó.
- Trường hợp DN bắt đầu kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.
c. Xác định mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập:
- DN đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì kê khai - nộp mức Môn bài cả năm.
- Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm.
- DN có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế,  phải  kê khai - nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm
d. Tờ khai hợp lệ: Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:
- Tờ khai được lập đúng mẫu quy định.
- Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại... của cơ sở kinh doanh.
- Được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Để hiểu thêm và thuế môn bài và phương pháp khai báo thuế môn bài. Trung tâm học khai báo thuế TP.HCM xin giới thiệu đến bạn khóa học khai báo thuế, trong thời gian học 1 tháng các bạn có thể am hiểu về thuế môn bài cũng như các loại thuế khác và cách khai báo các loại thuế thường dùng ở các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Nhận xét