Mục đích và lợi ích của khai báo thuế qua mạng

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc cung cấp, mở rộng các dịch vụ điện tử về thuế. Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức trung gian phát triển các dịch vụ về thuế, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa một số dịch vụ. Trong những năm gần đây, tổng cục thế đã ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào ngành thuế, nhằm giúp việc khai báo thuế tại các doanh nghiệp trở nên thuận tiện và đạt hiệu quả cao hơn.
Để xây dựng hệ thống CNTT hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý, các cơ quan thuế cần phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ. Đảm bảo hệ thống CNTT vận hành liên tục, hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu. Tóm lại, các ứng dụng CNTT phải góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế, đem lại sự hài lòng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh của cơ quan thuế.

1. Mục tiêu của việc ứng dụng CNTT vào quản lý và khai báo thuế
Mục tiêu tổng quát của kế hoạch mà cơ quan thuế cần đạt được, đó là xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp, tập trung, công khai minh bạch, hiệu quả, theo chuẩn mực quốc tế, đưa Việt Nam lên nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế; hướng tới yêu cầu Chính phủ điện tử, xây dựng kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế. Các ứng dụng về CNTT sẽ được phát triển theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử, hỗ trợ người nộp thuế về tính năng, đối tượng nộp thuế, địa bàn triển khai, cũng như nâng cấp các ứng dụng, cho phép nộp thuế qua các kênh dịch vụ điện tử của các ngân hàng thương mạị như internetbanking, ATM...; nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch, để mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 90% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử, 95% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế qua mạng

2. Lợi ích của khai báo thuế quan mạng
- Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet được hưởng những lợi ích như: Không giới hạn số lần gửi 1 tờ khai, khi doanh nghiệp kê khai sai và vẫn còn hạn nộp tờ khai, doanh nghiệp có thể gửi tờ khai thay thế với số lần gửi thay thế không hạn chế trước 24h ngày cuối cùng nộp tờ khai vẫn không bị tính nộp chậm. Xét về không gian và thời gian cũng không giới hạn, DN có thể khai thuế qua mạng khi ở cơ quan, đang đi du lịch, đang về quê cùng gia đình, đang đi công tác đột xuất…; hay gửi tờ khai vào tất cả các ngày kể cả ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật và có thể gửi vào bất kỳ thời gian nào trong ngày từ 0h00 đến 24h00.
- Kê khai thuế qua mạng Internet, Doanh nghiệp không phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho cơ quan thuế. Đây là hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế văn minh, hiện đại, được pháp luật về thuế quy định. Trong đó, chữ ký số có thể hiểu như con dấu điện tử của người phát hành văn bản, tài liệu trong giao dịch điện tử. Ngoài việc sử dụng cho kê khai thuế qua mạng, chữ ký số có thể được sử dụng trong giao dịch điện tử khác như hải quan điện tử, giao dịch với ngân hàng, chứng khoán…, đảm bảo về tính an ninh và được thừa nhận về pháp lý tương đương với con dấu và chữ ký doanh nghiệp.

Như vậy, có thể nói, khai thuế qua mạng Internet là bước đi tất yếu trong giai đoạn hiện nay nhằm từng bước hiện đại hóa ngành thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, giảm áp lực cho ngành thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong thời kỳ kinh tế hội nhập hiện nay.

Nhận xét