Vai trò của khai báo thuế mà kế toán cấn biết

Thuế là khoản nộp mang tính nghĩa vụ bắt buộc của các pháp nhân và thể nhân đối với Nhà nước không mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp. Nhưng hiện nay sự phát triển mạnh và nhanh của các doanh nghiệp làm cho luật thuế của nhà nước trở nên lạc hậu và phù hợp với các doanh nghiệp, từ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính vì thế chính sách thuế luôn liên tục thay đổi để phù hợp với doanh nghiệp, đem lại thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà nước. Nhưng điều này sẽ là một vấn đề khó khăn đối với người làm công tác khai báo thuế ở doanh nghiệp. Luôn cận nhật và học khai báo thuế là vấn đề hết sức cần thiết cho những người làm khai báo thuế tại doanh nghiệp, để tránh những sai làm khi làm theo chính sách cũ và những lỗi lầm trong công điều này có thể ảnh hưởng rất quan trọng đến doanh nghiệp của bạn
1. Vai trò của thuế
- Thuế là nguồn thu của ngân sách nhà nước: Một nền tài chính quốc gia lành mạnh phải dựa chủ yếu vào nguồn thu từ nội bộ nền kinh tế quốc dân.Tất cả các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước đều được đáp ứng qua các nguồn thu từ thuế, phí và các hình thức thu khác như: vay mượn, viện trợ nước ngoài, bán tài nguyên quốc gia, thu khác.... Song thực tế các hình thức thu ngoài thuế đó có rất nhiều hạn chế, bị ràng buộc bởi nhiều điều kiện. Do đó thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất vì khoản thu này mang tính chất ổn định và khi nền kinh tế càng phát triển thì khoản thu này càng tăng. Ở Việt Nam, Thuế thực sự trở thành nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước từ năm 1990. Điều này được thể hiện qua tỷ trọng số thuế trong tổng thu ngân sách.
- Là công cụ góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô: Chính sách thuế được đặt ra không chỉ nhằm mang lại số thu đơn thuần cho ngân sách mà yêu cầu cao hơn là qua thu góp phần thực hiện chức năng việc kiểm kê, kiểm soát, quản lý hướng dẫn và khuyến khích phát triển sản xuất, mở rộng lưu thông đối với tất cả các thành phần kinh tế theo hướng phát triển của kế hoạch nhà nước, góp phần tích cực vào việc điều chỉnh các mặt mất cân đối lớn trong nền kinh tế quốc dân.

2. Tại sao phải cần nhiều loại thuế?- Vì các loại thuế đó có đối tượng và chủ thể phải nộp thuế khác nhau, mục đích thu thuế khác nhau. Ví dụ như thuế thu nhập cá nhân có đối tượng là những cá nhân có thu nhập cao trên mức luật định, thuế thu nhập doanh nghiệp thì chỉ áp dụng với các doanh nghiệp, thuế xuất khẩu nhập khẩu áp dụng với các loại hàng hóa được phép lưu thông qua cơ quan hải quan, thuế nhà đất có đối tượng là nhà đất...

3. Đối với những người làm khai báo thuế thì cần những gì?- Trước mắt bạn cần bổ sung những kiến thức mới mà nhà nước mới ban hành gần đây như: Thông thư mới nhất TT 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và TT 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN.
- Cần tìm hiểu và khai báo một cách hiệu quả các loại thuế do Tổng cục Thuế quản lí, như báo cáo thuế hàng tháng(thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN, thuế TTĐB, thuế môi trường, thuế tài nguyên…), báo cáo thuế hàng quý ( thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN, thuế giá trị gia tăng, hàng năm (thuế môn bài) và thực hiện quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN của các doanh nghiệp thương mại và sản xuất để nộp cho cơ quan thuế đúng thời gian qui định. Ngoài ra, còn thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT; thuế TNCN.
- Không ngừng bổ sung và cập nhật các kiến thức về hóa đơn chứng từ sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; chứng từ luân chuyển nội bộ; đưa hàng đi gia công; xuất hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo...; thủ tục đặt in hóa đơn – tự in hóa đơn; phương pháp lập hóa đơn chứng từ; xử lí khi ghi sai hóa đơn; xử lí khi mất hóa đơn;…. ( thông tư 64/2013/TT-BTC)

Nguồn:

Nhận xét