Làm gì đề trở thành một kế toán thuế giỏi?

Đối với những người làm về học kế toán thì khai báo thuế là một vấn đề rất quan trọng mà không thể bỏ qua, nếu bạn không rành về khai bao thue thì đối với những người làm kế toán sẽ khó có thể thăng tiếng cao hơn trong công việc còn đối với những người học kế toán khi tốt nghiệp thì khó có thể xin việc vào những công ty. Vì thời đại kinh tế khó khăn, giảm thiểu nhân lục và dũng nguồn nhân lực hiệu quả là điều kiện mà các công ty đặt lên hàng đầu, nên đối với công ty họ cần một kế toán phải am hiểu về thuế để vừa có thể giảm thiểu chi phí, vừa có thể khai báo thuế hiệu quả dựa trên nguồn tài chính của công ty. Vì vậy học kế toán thuế là giải pháp tối ưu cho những người đang làm trong ngành kế toán và những ngành liện quan tới nó.
 

1. Là một kế toán thuế, bạn cần phải biết và làm được những việc này
- Phải tập hợp hết hóa đơn đầu vào và đầu ra trong tháng hạch toán: Yêu cầu những kế toán liên quan đến thanh toán khai báo thuế đầu vào phát sinh trong tháng kèm hóa đơn (photo): kiểm tra từng hóa đơn hợp lệ, số tiền trên hóa đơn đảm bảo chính xác; kế toán công nợ hoặc doanh thu kê khai thuế đầu ra kèm1 liên hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong tháng theo quy định;
- Kiểm tra và kê khai thuế đầu ra, đầu vào để lên biểu kê khai nộp thuế đúng thời gian quy định;
- Theo dõi chi tiết tài khoản 133 và 333 đảm bảo số hạch toán khớp với số kê khai, nếu phát hiện chênh lệch phải tạm điều chỉnh sổ kế toán hoặc điều chỉnh kê khai thuế. Đặc biệt thuế đầu ra đã kê khai phải khớp với doanh thu chịu thuế hạch toán trong kỳ, Quyết toán thuế năm;
- Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...
- Quan trọng hơn hết là bạn phải biết cách ứng xử và làm việc với cơ quan Thuế vì họ rất "khó tính" khi vào kiểm tra. Giữ mối quan hệ với cán bộ thuế chuyên quản Công ty mình để cập nhật thông tin và hỏi đáp về những vướng mắc khi gặp.

2. Để giỏi về kế toán thuế bạn cần tìm hiểu thêm những gì?
- Để làm được những điều trên bạn phải không ngừng bổ sung kiến thức và cập nhật những cái mời, vì chính sách của nhà nước luôn luôn thay đổi để theo đuổi sự phát triển của doanh nghiệp, nếu không làm như vậy thì bạn khó có thể công việc một cách hiệu quả nhất.
- Bạn cần học hỏi để có khải năng giao tiếp tốt thì bạn sẽ dễ dàng hòa đồng với mọi người trong công ty hơn, có thể hợp tác tốt với các thành viên trong phòng, ban của bạn và tạo thiện cảm và có thể là thuyết phục được các đối tác kinh doanh. Kỹ năng này sẽ giúp bạn tiến xa hơn trên con đường thăng tiến.
- Những kiến thức bạn học tại trung tâm như: kế toán đại cương, kế toán tài chính, lập báo cáo tài chính, khai báo thuế... là những tiền đề cơ bản để bạn có thể áp dụng hiệu quả vào công việc của mình. Tham gia các khóa học kế toán thuế tại trung tâm GEC hy vọng sẽ mang lại cho bạn những điều ma bạn cần thiết nhất trong công việc.

Nhận xét