Những bất cập trong chính sách thuế mới của nhà nước

Như chúng ta đã biết, thuế có vai trò cự kỳ quan trọng đối với nguồn tài chính của đất nước, Thuế là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Chiếm khoảng 60% tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm. Chính vì thuế những luật thuế luôn được nhà nước ta chú trọng và liên tục đổi mới để phù hợp với nhu cầu phát triển như hiện nay. Những sự thay đổi này tuy cũng có những ưu nhược điểm riêng theo từng thời kỳ, nhưng nhìn chung cũng vì mục đích phát triển nhằm đem lại lợi ích cho người khai báo thuế và nộp thuế. Và làm sao để chúng ta có thể khắc phục được điều này, để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp mình, để cải thiện và phát triển đất nước trong tương lai.

1. Những bất cập và nhược điểm của chính sách thuế mới
- Quy trình, thủ tục quản lý thu nộp thuế tuy đã được đơn giản hóa, cắt giảm nhiều song vừa chưa thật tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, vừa là môi trường dung dưỡng sự nhũng nhiễu để đòi hối lộ của một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ.
- Một số qui định về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng chưa chặt chẽ và khả thi, vừa gây khó cho doanh nghiệp, vừa tạo kẽ hở cho gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.
- Do khung thuế suất quá rộng đi đối với sự phức tạp, đa dạng của doanh nghiệp nên việc quản lý thuế có thể không đúng, hoặc gây thiệt hại cho nhà nước cũng như doanh nghiệp, gây ách tắc hoạt động kinh doanh, sản xuất và khiếu nại kéo dài, hoặc tạo điều kiện cho thỏa thuận bất hợp pháp giữa cán bộ thực thi nhiệm vụ và doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

2. Khắc phục những bất cập và nhược điểm trên
- Để doanh nghiệp tiếp tục là nhân tố quan trọng trong tăng trưởng kinh tế trong những năm tới, một mặt cần khắc phục những nhược điểm, hạn chế trong thực thi chính sách thuế khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo tính ổn định, khả thi, hạn chế gian lận, mặt khác, quan trọng hơn là thiết kế hệ thống thuế theo hướng kích thích và hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa mà các doanh nghiệp kinh doanh, đồng thời phối hợp đồng bộ với các chính sách khác thực hiện mục tiêu chiến lược này.
- Trước hết là phải thiết kế hệ thống chính sách thuế mới không chỉ tập trung ưu đãi nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp mà còn nhằm hỗ trợ nâng cao các yếu tố chất lượng sản phẩm trong sản xuất.
- Cạnh đó, thu hẹp khung thuế suất đồng thời nâng cao tính ổn định cho thuế suất cụ thể của những doanh nghiệp trọng điểm thuộc định hướng ưu tiên nhằm giúp doanh nghiệp chủ động hoạch định kế hoạch và lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh của mình.
- Ngành thuế cần tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, hợp lý hóa, cắt giảm qui trình, thủ tục quản lý thu nộp thuế, áp dụng rộng rãi hải quan điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà xuất nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hạn chế sự nhũng nhiễu, nhận hối lộ của một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ.

3. Có nên học về thuế để biết được những chính sách mới và khắc phụ những bất cập nhược điểm trên không?
- Là một người là vầ thuế cho doanh nghiệp thì bạn cần không ngừng cập nhật để nắm bắt và tìm hiểu những chính sách mới, để từ đó áp dụng chúng một cách hiệu quả vào công việc của mình tại doanh nghiệp. Có thể là một khóa học khai báo thuế là cách hiệu quả nhất để truyền đạt đến cho các bạn. Những người có kinh nghiệm về thuế và am hiểu về chúng là người có thể truyền đạt hiệu quả nhất cho các bạn. Hơn nữa các bạn sẽ được học các áp dụng những chính sách mới này vào công việc như thế nào là hiệu quả nhất.
- Các bạn là những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất về việc hạn chế cũng như khắc phục những bất cập, nhược điểm của những chính sách thuế, vì vậy các bạn nên học và tìm hiểu những chính sách này, để tránh những nhược điểm mà nó mang lại cho các bạn.

Nhận xét