Những quy định mới về thuế có hiệu lực từ năm 2018

Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức có hiệu lực từ ngày 01/02/2018. Trong đó có 3 quy định lớn mà mọi người cần chú ý, cụ thể là:
1. Chính thức hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu
- Theo quy định cũ tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 100/2016/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 3 Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP) thì “Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu”.
- Tuy nhiên, quy định trên đã được sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP. Theo đó, cơ sở kinh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được hoàn thuế:
- Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan;
- Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu trở lên;
- Vừa có hàng xuất khẩu, vừa có hàng tiêu thụ nội địa, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên.

2. Bổ sung trường hợp không phải nộp thuế GTGT- Nghị định 146/2017/NĐ-P quy định chi tiết một số trường hợp không chịu thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu liên quan đến tài nguyên, khoáng sản; cụ thể là:
+ Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác;
+ Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ các trường hợp sau:
+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ TNKS mà trong quy trình chế biến đã ra sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu;
+ Sản phẩm do cơ sở kinh doanh (CSKD) trực tiếp khai thác và chế biến hoặc mua về để chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu;
+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là TNKS (TNKS đã chế biến thành sản phẩm khác).

3. Thay đổi chi phí không được trừ khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Theo Điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm o Khoản 2 Điều 9 Nghị định 219/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN thì chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thay đổi như sau:
- Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động (hiện hành chỉ quy định mức vượt 01 triệu đồng/tháng/người);
- Phần vượt mức quy định pháp luật về BHXH, BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ BHTN cho người lao động.
- Các khoản chi trích nộp trên được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định nêu trên còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ của Công ty như: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính, quy chế thưởng.


Chương trình học khai báo thuế luôn được trung tâm (GEC) cập nhật thông tin mới hằng năm, và được truyền đạt bởi những giảng viên có kinh nghiệm đến từ những trường ĐH nổi tiếng trong TP.HCM, đến và học tại trung tâm là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn đang làm về khai báo thuế và kế toán thuế. Xem chi tiết tại webiste: www.gec.edu.vn

Nhận xét