Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Đối với phần lớn người lao động, vấn đề tính thuế thu nhập cá nhân luôn là một vấn đề gây hoang mang và đau đầu, cụ thể các thắc mắc sẽ xoay quanh câu hỏi: "Phương pháp tính toán như thế nào sẽ chính xác?". Thông thường, lương chúng ta dùng để tính thuế sẽ dựa vào thu nhập tính thuế (hay còn gọi là lương Gross). Dưới đây là công thức mà các bạn có thể dùng để quy đổi từ lương thực nhận (Net) ra thu nhập tính thuế (Gross). Thảm khảo: www.gec.edu.vn
BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)
Ví dụ:
- Lương thực nhận bạn là 4.750.000 VNĐ thì thu nhập tính thuế của bạn sẽ là 4.7500.000/0,95 =5.000.000 VNĐ
- Sau khi chúng ta đã có thu nhập tính thuế, chúng ta sẽ tiến hành phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần như bên dưới:
BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh)
Đối với cá nhân có ký HĐLĐ trên 3 tháng:
Ví dụ: Ông A có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 100 triệu đồng và ông A phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng ông A không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
a) Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của ông A được tính như sau:
Ông A được giảm trừ các khoản sau:
- Cho bản thân là 9 triệu đồng
- Cho 2 người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng  x 2 người = 7,2 triệu đồng
- BHXH(8%),Y tế (1.5%): 01/07/2017 mức trần BHXH, BHYT tăng lên 26 triệu đồng) :26 triệu đồng x (8% + 1.5%) = 2,470 triệu đồng
-BHTN (1%): (01/01/2017 tăng mức trần BHYT lên 75 triệu, đối với vùng 1): 75 triệu x 1% = 0,750 triệu đồng
Lưu ý: áp dụng với Vùng 1
Đối với trường hợp tiền lương trong tháng thấp hơn 26 triệu đồng thì tính: tổng tiền lương  x (8% + 1.5% +1%)
Đối với trường hợp tiền lương trong tháng cao hơn 26 triệu đồng và dưới 75 triệu đồng thì tính:
BHXH và BHYT= 26 triệu x (8%+1.5%); BHTN= tổng tiền lương x 1%.
Tổng cộng các khoản được giảm trừ: 9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 2,470 triệu đồng + 0,750 triệu đồng = 19,420 triệu đồng
Thu nhập tính thuế áp vào biểu thuế lũy tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là:
100 triệu đồng – 19,420 triệu đồng = 80,580 triệu đồng
Số thuế phải nộp được tính 80,580 triệu đồng được tính như sau:
1. Bậc 1:
thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5% (1)
5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng
2. Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất  10%
( 10 triệu đồng – 5 triệu đồng) x 10% =0,5 triệu đồng
3. Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất  15%
( 18 triệu đồng – 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng
4. Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất  20%
( 32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng
5. Bậc 5: thu nhập tính thuế trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất  25%
( 52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng
6. Bậc 6: thu nhập tính thuế trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất  30%
( 80 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 8,4 triệu đồng
7. Bậc 7: thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng đến 80,580 triệu đồng, thuế suất  35%
( 80,580 triệu đồng – 80 triệu đồng) x 35% = 0,203 triệu đồng
Tổng số thuế ông A phải tạm nộp trong tháng là:1+2+3+4+5+6+7 = 0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 2,8 triệu đồng + 5 triệu đồng + 8,4 triệu đồng + 0,203 triệu đồng= 18,353 triệu đồng
b) Ngoài ra, ta có thể tính cho ông A có thể tính cách rút gọn như sau:-Cách 1: 18,15 triệu đồng  + ( 80,580 triệu đồng – 80 triệu đồng) x 35% = 18,353 triệu đồng
-Cách 2: 35% x 80,580 triệu đồng – 9,85 triệu đồng = 18,353 triệu đồng
Đối với cá nhân không có ký HĐLĐ  hoặc có ký HĐLĐ nhưng dưới 3 tháng:
Tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo từng lần chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên như sau:
- Đối với cá nhân cư trú: khấu trừ 10% trên tổng thu nhập trả/lần( không phân

Với khóa học khai báo thuế ngắn hạn của Trung tâm (GEC) sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuế thu nhập cá nhân, và cách tính chúng sao cho hợp lý và chính xác. Chúc các bạn thành công!

Nhận xét