Những công việc nhiệm vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp


Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về Khai báo thuế trong doanh nghiệp và nhờ kế toán thuế nhà nước mới có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần đồng thời một doanh nghiệp hoạt động dinh doanh ổn định và báo thuế thuận lợi khi có kế toán thuế rõ ràng.
Kế toán thuế có vai trò hết sức quan trọng trong kế toán doanh nghiệp. Nhiệm vụ kế toán thuế là ghi chép các hoạt động liên quan tới thuế. Mục đích là để tính thuế đầy đủ, đúng thời hạn và lập ra các báo cáo. Kế toán thuế liên quan pháp luật nhà nước và là nghĩa vụ của các doanh nghiệp
đối với nhà nước.
Vậy kế toán thuế có những công việc nhiệm vụ? Hãy cùng Trung tâm tư vấn đào tạo kinh tế toán cầu GEC  tìm hiểu nhé.

 Một số công việc nhiệm vụ của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp đó là:

-Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có nghiệp vụ phát sinh.

-Kiểm tra đối chiếu hóa đơn VAT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra tại từng cơ sở.

-Kiểm tra, đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu ( đối với doanh nghiệp có công việc kinh doanh liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu).

-Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn doanh nghiệp, phân loại theo thuế suất.

-Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn doanh nghiệp theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

-Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp.

-Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

-Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

-Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

-Kiểm tra hóa đơn đầu vào, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.

-Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn doanh nghiệp.

-Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

-Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế theo thời gian, thư tự, số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

-Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.
-Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để cơ sở biết thực hiện.

-Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách.

-Chấp hành nguyên tắc bảo mật…

-Chậm nhất ngày 20 hàng tháng :

+ Nộp tờ khai thuế GTGT và bảng báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn(đầu vào và đầu ra) của doanh nghiệp trong tháng vừa qua. Hóa đơn đầu ra phải kê ngay, hóa đơn đầu vào muốn được khấu trừ thuế GTGT thì thời điểm kê khai không được chậm quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn GTGT đó.

+ Nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý vừa qua.

- Chậm nhất ngày 31 / 3 hàng năm

+ Nộp báo cáo tài chính của năm vừa qua.Quyền hạn của kế toán thuế

- Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo qui định của Luật thuế hiện hành.

- Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán.

- Hướng dẫn KYCS thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo quy định.

- Các công việc khác có liên quan đến thuế.

- Mối liên hệ công tác của kế toán thuế

- Trực thuộc Phòng Kế toán – Tài Vụ Công ty: nhân sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của Phụ trách phòng.

- Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc KTT.

- Quan hệ với các đpn vị nội bộ thuộc Công ty trong phạm vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm hoàn thành tôt công tác.

- Nhận hoặc trao đổi thông tin với kế toán cơ sở nội bộ.


Khi theo học khai báo thuế tại Trung tâm tư vấn đào tạo kinh tế toán cầu GEC , bạn không những được trang bị những kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc qua những buổi thực hành để sau khi ra trường sẽ không bị bỡ ngỡ mà có thể tự tin thể hiện năng lực của mình.
>>> Tham khảo thêm: Chương trình đào tạo khai báo thuế mới nhất của trung tâm GEC


Nhận xét