Kê khai thuế sau khi thành lập doanh nghiệp như thế nào?Thành lập một doanh nghiệp thì trải qua quá trình và thủ tục không hề dễ dàng tuy nhiên sau khi thành lập doanh nghiệp còn phải kê khai thuế, vậy kê khai thuế được nói đến là gì, cùng tim hiểu nhé

Nộp tờ kê khai thuế môn bài và nộp lệ phí
Nộp thuế là một nghĩa vụ của doanh nghiệp,  dựa trên số vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký. Doanh nghiệp phải đóng thế môn bài hàng năm. Nếu doanh nghiệp có vốn điều lên trên 10 tỷ thì đóng 3 triệu 1 năm, dưới 10 tỷ đóng 2 triệu 1 năm, thời gian chậm trễ nhất cho doanh nghiệp là ngày cuối cùng của tháng khi phát sinh kinh doanh, còn nếu chưa kinh doanh mặt hàng nào thì 30 ngày sau khi quyết định thành lập kinh doanh

Thủ tục kê khai sau khi thành lập doanh nghiệp
Đối với những doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì chưa bao giờ dễ dàng. Bạn có thể tìm đến các dịch vụ khai báo thuế

Nơi để nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu
Nếu doanh nghiệp bạn ở địa phương, thì làm sao có thể nhận được phiếu thông báo, đừng lo vì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có phiếu chuyển về chi cục Thuế địa phương. Nơi này sẽ dễ dàng để các doanh nghiệp làm việc trực tiếp.
Thời hạn nộp hồ sơ kê khai ban đầu
Đối với những doanh nghiệp đã phát sinh hoạt động kinh doanh, ngày chậm nhất nộp hồ sơ kê khai là ngày cuối cùng của tháng, đối với những doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động kinh doanh thì 30 ngày kể từ ngày nhận đựơc giấy phép. Tuy nhiên để doanh nghiệp nhanh chóng tiến hành kinh doanh thì hồ sơ kê khai nộp càng sớm càng tốt nhé

Danh sách hồ sơ kê khai thuế doanh nghiệp cần chuẩn bị
– Công văn đăng ký hình thức kế toán
– Công văn đăng ký áp dụng chế độ kế toán
– Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Liệt kê số tài sản cố định, phương pháp trích khấu hao.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm giấy tờ

Quyết định bổ nhiệm vị trí kế toán
Quyết định bổ nhiệm vị trí giám đốc
>>> Tham khảo khóa học khai báo thuế tại trung tâm đào tạo kinh tế GECNhận xét