Khi nào nên lựa chọn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?khai báo thuế GTGT được chia làm hai loại  phương pháp là khấu trừ và trực tiếp.  Mỗi phương pháp đều có đặc điểm và cách làm khác nhau và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, vậy khi nào chúng ta mới áp dụng phương pháp khấu trừ cho khai báo thuế GTGT

– Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là gì?
Đơi tượng áp dụng là những tổ chức kinh doanh hay hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ và những đối tượng không thường trú ở việt nam và không có chứng từ kế toán
– Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là gì?
Đối tượng áp dụng là những doanh nghiệp có mức thu từ 1 tỷ, Kế toán sẽ tính số thuế GTGT phải nộp bằng số thuế GTGT đầu ra trừ số GTGT đầu vào được khấu trừ

Khi nào lên lựa chọn phương pháp kê khai thuế 
Thường các doanh nghiệp có số thuế GTGT mua vào tương đồng với số tiền thuế GTGT bán ra không nhiều. Thường thì số thuế GTGT phải nộp khá nhỏ hoặc không nhiều. Doanh nghiệp nên lựa chọn phương pháp kê khai thuế khấu trừ.

Doanh nghiệp kinh doanh không cần phải kê khai thuế GTGT. Số thuế GTGT đầu ra là 0 và số thuế GTGT đầu vào thì được khấu trừ. Do vậy doanh nghiệp không bị phát sinh thuế GTGT, bù lại là được hoàn thuế đầu vào.Đa phần các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xây dựng hay lắp đặt công trình và vận tải quốc tế… thuế suất áp dụng đầu ra là 0%.

Chu kỳ kê khai thuế GTGT như nào?

Thường thì thực hiện kê khai thuế sẽ theo từng tháng từng quý, chu kỳ là 3 năm
Tư vấn kê khai thuế GTGT uy tín và nhanh chóng
Kê khai thuế GTGT là một trong những bước quan trọng để tiến hành kê khai thuế doanh nghiệp.Đây là một công việc cần tính thận trọng , bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ để hợp pháp giấy tờ . Bạn có thể tìm các dịch vụ khai báo thuế , việc này giúp it tốn thời gian cũng như hợp pháp, chính xác

Nhận xét