Những nguyên tắc mà kế toán thuế cần lưu ý khi thanh tra thuếThanh tra thuế  khi nghe đến thì các kế toán phần nào cũng lo sợ, không phải ai cũng đủ cứng để có thể làm việc với họ, để có thể tự tin đối đáp và làm việc cùng với họ thì nhân viên kế toán phải thật sự mạnh mẽ và tự tin, bài viết này sẽ giúp bạn chỉ ra một số nguyên tắc bạn cần lưu ý khi gặp thanh tra thuế

Soát xét lại toàn bộ hồ sơ
Thông thường cuối năm sẽ diễn ra việc thanh tra thuế , những doanh nghiệp nào được được thanh tra để mắt tới ghé đầu tiên, đó là những doanh nghiệp có rủi ro về thuế, có dấu hiệu bỏ trốn, sau đó sẽ là những doanh nghiệp nhỏ, khi có danh sách các doanh nghiệp cần thanh tra thuế thì doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo và kế hoạch nội dung quyết toán
Sau khi doanh nghiệp, công ty báo cáo thuế, nhận được thông báo, kế toán viên cần chuẩn bị và bắt đầu  soát xét lại toàn bộ hồ sơ quyết toán theo nội dung kiểm tra của cơ quan thuế. Có 2 trường hợp có thể xảy ra:
- Hồ sơ sai sót và thiếu nhiều: việc này sẽ mất nhiều thời gian cho việc sửa chửa . bạn nên liên hệ bên thanh tra thuế và nhờ  đẩy lịch quyết toán xuống
- Nếu hồ sơ ổn, có thể tiến hành quyết toán thuế: điều này thì rất tốt, công việc thanh tra thuế sẽ diễn ra nhanh gọn

Luôn có thái độ hợp tác
Thường thì trước khi quyết toán thuế tại đơn vị thì các cán bộ thuế sẽ gửi một  danh sách những bảng biểu và yêu cầu bạn làm, bạn cần tỏ ra hợp tác và phối hợp, Bạn cần xem xét biểu mẫu nào dễ thì làm trước và gửi trước còn những biểu mẫu nhạy cảm cần phải cận thận thì để làm sau, luôn trước điện thoại của các cán bộ thuế để tỏ ra sự thân thiện, tránh gây ác cảm cho công việc về sau tại đơn vịCung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ
Khi đoàn thanh tra xuống tại đơn vị thực hiện quyết toán, doanh nghiệp khai báo thuế cần thu xếp một phòng riêng và ở phòng này bạn không nên để những hồ sơ kế toán lưu trữ ở đó, khi cán bộ thanh tra thuế yêu cầu hồ sơ kiểm tra thì thường họ sẽ yêu cầu luôn cả tài liệu bản copy vào usb. Bạn nên từ chối khéo léo không cung cấp bản mềm vì các thanh ra rất dễ bắt lỗi trên tài liệu mềm đó

Lưu ý trong cách trả lời cán bộ thuế
Trong khi làm việc các  thanh tra thuế, bạn nên chuẩn bị trước những hồ sơ hay câu hỏi mà họ có thể hỏi, tùy thuộc vào câu hỏi, những câu hỏi khó bạn nên suy nghĩ trước khi trả lời, hoặc  xin thêm thời gian xem lại sổ sách và chuẩn bị câu trả lời 1 cách kín kẽ nhất. Không nên trả lời vội vàng , cần tránh mặt khi họ làm việc, không ngồi chung phòng vì họ có thể lại càng có cơ hội để hỏi.

Đọc lại biên bản trước khi đặt bút ký
Hãy chú ý đọc lại toàn bộ biên bản xem những chi phí nào có thể bỏ, và giải thích nhẹ nhàng với cán bộ vì sao lại bỏ phần chi phí này. Để được tính là chi phí được trừ, cần đáp ứng các điều kiện:

- Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Có hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp pháp;
- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
- Không có trong những điểm không được trừ

Linh hoạt giải trình sau khi có biên bản ghi nhận
Các bạn cần sắp xếp các câu hỏi, nội dung cần trả lời, giải trình bằng công văn.Lưu ý giải trình hợp lý và tránh những chi phí nhạy cảm.

Nộp tiền thuế, tiền phạt khi có biên bản, quyết định phạt cuối cùng
Khi có biên bản, quyết định cuối cùng, bạn cần phải nhanh chóng sắp xếp kế hoạch tài chính để đi nộp. Tránh để cơ quan thuế ra thông báo cưỡng chế nợ thuế. Vì việc này có thể sẽ ảnh hưởng tới các mức phạt của bạn sau này.

Nhận xét