Khai báo thuế cho người mới bắt đầu

 


 


1.Khai báo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế Giá trị gia tăng đầu ra. Báo cáo thuế được xem là cầu nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, việc nắm rõ và chính xác các quy định của pháp luật về báo cáo thuế như là: Các loại tờ khai thuế doanh nghiệp cần nộp, thời hạn để nộp tờ khai thuế và thời gian để nộp tiền thuế của doanh nghiệp khi có phát sinh là vấn đề rất cần thiết. Vậy, báo cáo thuế gồm những gì? Báo cáo thuế gồm các vấn đề sau: 1.Các loại tờ khai phải nộp định kỳ theo tháng hay quý :

Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp hàng tháng hay quý.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Tính và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) hàng quý.

Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng hay quý.

 

2.Thời hạn nộp kế khai thuế

Hạn nộp báo cáo thuế gồm các loại tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là:

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng: Chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo liền kề.

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề.

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo năm: Chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm sau liền kề.

Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng lần phát sinh: Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 tính kể từ ngày phát sinh.

Tờ khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính kể từ ngày kết thúc của năm tài chính. Trong trường hợp doanh nghiệp có chia tách hay hợp nhất hoặc sát nhập, có chuyển đổi hình thức sở hữu, bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động thì: Chậm nhất là vào ngày thứ 45 tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định.

 

3.Lịch nộp khai báo thuế

Bộ tờ khai thuế hàng năm bao gồm: Tờ khai thuế môn bài; Tờ khai thuế GTGT; Tờ khai thuế TNDN; Tờ khai thuế TNCN; Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn; Báo cáo tài chính; Các tờ khai quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN. Căn cứ theo Luật kế toán 2015, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 302/2016/TT-BTC quy định thì lịch nộp báo cáo thuế và lệ phí môn bài của năm 2019 như bảng dưới đây:

STT     Thời hạn nộp báo cáo thuế chậm nhất            Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế theo Tháng            Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế theo Quý

Ngày 21/01/2019 (Do ngày 20/01/2019 là ngày Chủ nhật)   Tờ khai của thuế GTGT tháng 12/2018         

Tờ khai của thuế TNCN tháng 12/2018

Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN

Ngày 30/01/2019        Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý IV/2018       Tờ khai thuế GTGT của Quý IV/2018

Tờ khai thuế TNCN của Quý IV/2018

Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của Quý IV/2018      Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý IV/2018

BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý IV/2018

Nộp tiền thuế môn bài năm 2019       Nộp tiền thuế môn bài năm 2019

2          Ngày 20/02/2019        Tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2019         

Tờ khai thuế TNCN của tháng 01/2019

3          Ngày 20/03/2019        Tờ khai thuế GTGT của tháng 02/2019         

Tờ khai thuế TNCN của tháng 02/2019

Ngày 31/03/2019        Quyết toán thuế TNDN năm 2018      Quyết toán thuế TNDN năm 2018

Quyết toán thuế TNCN năm 2018      Quyết toán thuế TNCN năm 2018

BCTC của năm 2018 (thường được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)         BCTC của năm 2018 (thường được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

4          Ngày 21/04/2019 (Do ngày 20/04/2019 là ngày thứ 7)          Tờ khai thuế GTGT của tháng 03/2019           

Tờ khai thuế TNCN của tháng 03/2019

Ngày 02/05/2019 (Do ngày 30/04/2019 được nghỉ lễ)           Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý I/2019            Tờ khai thuế GTGT của Quý I/2019

Tờ khai thuế TNCN của Quý I/2019

BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý I/2019          Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý I/2019

BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý I/2019

5          Ngày 20/05/2019        Tờ khai thuế GTGT của tháng 04/2019         

Tờ khai thuế TNCN của tháng 04/2019

6          Ngày 20/06/2019        Tờ khai thuế GTGT của tháng 05/2019         

Tờ khai thuế TNCN của tháng 05/2019

7          Ngày 22/07/2019 (Do ngày 20/07/2019 là ngày thứ 7)          Tờ khai thuế GTGT của tháng 06/2019           

Tờ khai thuế TNCN của tháng 06/2019        

Ngày 30/07/2019        Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý II/2019         Tờ khai thuế GTGT của Quý II/2019

Tờ khai thuế TNCN của Quý II/2019

BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý II/2019        Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý II/2019

BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý II/2019

8          Ngày 20/08/2019        Tờ khai thuế GTGT của tháng 07/2019         

Tờ khai thuế TNCN của tháng 07/2019

9          Ngày 20/09/2019 (Do ngày 20/10/2019 là ngày Chủ nhật)   Tờ khai thuế GTGT của tháng 08/2019           

Tờ khai thuế TNCN của tháng 08/2019

10        Ngày 21/10/2019        Tờ khai thuế GTGT của tháng 09/2019         

Tờ khai thuế TNCN của tháng 09/2019

Ngày 30/10/2019        Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý III/2019       Tờ khai thuế GTGT của Quý III/2019

Tờ khai thuế TNCN của Quý III/2019

BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý III/2019       Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của Quý III/2019

BC tình hình sử dụng hóa đơn của Quý III/2019

11        Ngày 20/11/2019        Tờ khai thuế GTGT của tháng 10/2019         

Tờ khai thuế TNCN của tháng 10/2019        

12        Ngày 20/12/2019        Tờ khai thuế GTGT của tháng 11/2019         

Tờ khai thuế TNCN của tháng 11/2019         Trên đây là thời hạn nộp báo cáo thuế cũng như lịch nộp báo báo cáo thuế định kỳ của năm 2019. Bạn cũng có thể dựa theo đó để tính lịch nộp báo báo cáo thuế của các năm tiếp theo.

 

3.1Cách làm báo cáo thuế

Ngoại trừ kỳ báo cáo thuế bất thường, thì bộ báo cáo thuế theo tháng và báo cáo thuế theo quý bao gồm các loại thuế có phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp, gồm có

 

4.Tổng kết

Vậy là mình đã tổng hợp tất cả những thông tin và cách lập hay làm khai báo thuế và có thể những thông tin trên chưa đủ, những nếu các bạn muốn biết rõ chi tiết hơn thì mời bạn tham khảo khóa học nghiệp vụ khai báo thuế chuyên nghiệp ở trung tâm gec nhá.

Cảm ơn bạn đã xem và chúc bạn thành công

 

Nhận xét