Khai báo thuế là gì và cách lập khai báo thuế năm 2021

 Khai báo thuế là thứ cần thiết ở mọi công ty hay doanh nghiệp, vì nhờ báo cáo thuế đúng định kỳ thì các chủ doanh nghiệp hay công ty mới biết được doanh thu kỳ này ra sao. Và đưa ra hướng đi mới cho công ty,  dùng số tiền kiếm được một cách phù hợp hơn, có thể đầu tư đúng đắng, để đưa công ty phát triển một cách thuận lợi. Nên bây giờ mình sẽ nêu rõ báo cáo thuế hay báo cáo tài chính là gì.

 

1.Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế Giá trị gia tăng đầu ra. Báo cáo thuế được xem là cầu nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, việc nắm rõ và chính xác các quy định của pháp luật về báo cáo thuế như là: Các loại tờ khai thuế doanh nghiệp cần nộp, thời hạn để nộp tờ khai thuế và thời gian để nộp tiền thuế của doanh nghiệp khi có phát sinh là vấn đề rất cần thiết. Vậy, báo cáo thuế gồm những gì? Báo cáo thuế gồm các vấn đề sau:

+ Các loại tờ khai phải nộp định kỳ theo tháng hay quý :

-Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp hàng tháng hay quý.

-Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

-Tính và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) hàng quý.

-Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng hay quý.

+ Thời hạn nộp các loại tờ khai.

+ Tiền thuế phát sinh (nếu có).

 

2.Thời gian nộp báo cáo thuế

Hạn nộp báo cáo thuế gồm các loại tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là:

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng: Chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo liền kề.

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề.

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo năm: Chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm sau liền kề.

Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng lần phát sinh: Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 tính kể từ ngày phát sinh.

Tờ khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính kể từ ngày kết thúc của năm tài chính. Trong trường hợp doanh nghiệp có chia tách hay hợp nhất hoặc sát nhập, có chuyển đổi hình thức sở hữu, bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động thì: Chậm nhất là vào ngày thứ 45 tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định

3.Các điều cần lưu ý khi lập báo cáo thuế

+Hãy sắp xếp các hóa đơn bán ra theo trình tự và theo quy trình ngày tháng.

+Khi thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán thì phải phân biệt rõ đâu là hàng hóa, đâu là nguyên vật liệu hay tài sản và dụng cụ công cụ.

+Khi thực hiện lưu trữ hóa đơn hay chứng từ thì nên phô-tô thêm một số bản phòng tránh bị mất không đối chứng.

+Kê khai hàng tháng một cách cẩn thận và cần kiểm tra lại.

+Hàng tháng nên thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán và thực hiện chỉnh sửa trước khi cho ra dữ liệu và tiến hành nộp tờ khai.

+Xử lý tất cả các các vấn đề có liên quan đến tài khoản trong khi cân đối kế toán.

+Quyết toán phần thuế TNDN trước để có thể so sánh với chênh lệch số liệu thuế TNDN. Qua đó tạo bút toán để xử lý phần chênh lệch thuế TNDN rồi mới kết chuyển lại và lập Báo cáo tài chính.

+Hàng tháng nên thực hiện cân đối mọi vấn đề liên quan như: Thuế, các chi phí và lợi nhuận,… để đến cuối năm không bị quá tải trong việc lập báo cáo tài chính.

 

4.Tổng kết

Vậy là mình đã cho các bạn biết báo cáo thuế, thời gian nộp và cuối cùng là những điều cần lưu ý trước khi lập báo cáo. Và có thể các thông tin trên tuy có thể không đủ nhưng nếu các bạn muốn biết cách lập hay học cách lập báo thuế thì đừng ngần ngại vào trang web chính thức TRUNG TÂM GEC để tham khảo khóa học báo cáo thuế chuyên nghiệp nhé.

Cảm ơn bạn đã xem và chúc bạn thành công

 

 

 

 

Nhận xét