Những công việc hay nhiệm vụ của kế toán thuếĐể hiểu hơn về những công việc của kế toán thuế, thì trước tiên ta hãy hiểu Kế Toán Thuế là gì? Đã nha.

1.Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.


2.Các công việc hay nhiệm vụ chính của 1 kế toán thuế

+Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế.

+Mỗi ngày tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.

+Mỗi cuối tháng sẽ lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có).

+Mỗi quý sẽ làm báo cáo thuế tháng của quý đó. Báo cáo quý các thuế GTGT, thuế TNCN. Thuế TNDN. Báo cáo sử dụng hóa đơn.

+Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm.

+Báo cáo thuế TNDN quý 4 và báo cáo quyết toán thuế TNCN.


3.Trách nhiệm công việc của một kế toán thuế

+Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

+Theo dõi, báo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.

+Phối hợp với kế toán tổng hợp, đối chiếu các số liệu báo cáo thuế của các cơ sở, giữa báo cáo với quyết toán

+Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án mới.Đăng ký đơn vụ phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

+Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

+Lập báo cáo tổng hợp khi thuế theo định kỳ, hoặc khi đột xuất.

+Lập bảng kê danh sách lưu trữ. Bảo quản hóa đơn thuế GTGT.VCNB, theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất lạc hay hư hỏng.

+Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế. Soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện.

Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và nộp ngân sách.

Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn.

Theo dõi tình hình giao, nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

Cập nhật, lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Kiểm tra, đối chiếu và đề xuất

Kiểm tra, đối chiếu các hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ truy tìm. Phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp và đề xuất biện pháp xử lý .

Kiểm tra đối chiếu các biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi phát sinh .

Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh.

Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ mà mình phụ trách. Đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc là Kế toán Trưởng.

Báo cáo hàng tháng, quý

Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty. Phân loại theo thuế suất .

Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .

Lập chứng từ báo cáo thuế.

Hàng quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu rõ hơn các công việc cần thiết để một nhân viên kế toán Thuế có nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm làm kế toán, cập nhật những thông tư, quy định mới, hoặc có nhu cầu sử dụng các dịch vụ thuế. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi.Nhận xét