Các điều cơ bản cần biết về nghiệp vụ ngoại thương?

 Bạn đã hiểu rõ gì về nghiệp vụ ngoại thương, là một trong những giai đoạn quan trọng để bắt đầu một cuộc hợp tác giao dịch thương mại giữa các nước với nhau, nên bây giờ mình sẽ nói rõ về nghiệp vụ ngoại thương nha.

 

1.Nghiệp vụ ngoại thương là gì?

Nghiệp vụ ngoại thương trong tiếng Anh tạm dịch là foreign trade techniques.

 

Nghiệp vụ ngoại thương được hiểu là một trong các bước để thực hiện một thương vụ kinh doanh hay một quyết định kinh doanh.

Nó bao gồm các cách thực hiện các thủ tục làm việc theo qui định của nước đối tác, cách chuẩn bị các chứng từ cần thiết để tiến hành công việc, các kĩ năng chuẩn bị cho đàm phán kí kết một hợp đồng ngoại thương, kĩ năng tính toán hiệu quả của các thương vụ kinh doanh để phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh, trình tự tiến hành các công việc như thế nào để thực hiện thành công một thương vụ kinh doanh với đối tác nước ngoài.

Bản chất của nghiệp vụ ngoại thương là một các quá trình, để phục vụ cho việc đàm phán, ban hành các quyết định kinh doanh hoặc thực hiện các quyết định kinh doanh đã ban hành. Và do đó, nó cũng gắn chặt với các văn bản pháp luật của từng quốc gia ban hành trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.

 

2.Vai trò của nghiệp vụ ngoại thương

Có thể phân chia hoạt động của các nhà kinh doanh làm hai phần rõ rệt:

 

+ hoạt động tư duy để lựa chọn, cân nhắc và ra quyết định kinh doanh sao cho có lợi nhất.

+ các công việc mang tính kĩ thuật để giúp cho các lựa chọn được chính xác, các quyết định kinh doanh được thực hiện nhanh chóng và thành công.

Nếu thông thạo các kĩ năng nghiệp vụ, các công việc kinh doanh sẽ được thực hiện nhanh chóng và thành công, và trong nhiều trường hợp, nó là sự hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản trị ban hành các quyết định kinh doanh đúng đắn và nhờ đó mà hạn chế được rủi ro.

Một nhà kinh doanh có tư duy tốt nhưng nếu không có những người có nghiệp vụ tốt cũng sẽ khó khăn trong việc ban hành các quyết định kinh doanh; thậm chí có quyết định kinh doanh đúng mà nghiệp vụ thực hiện không tốt thì thương vụ ấy có thể bị đổ bể và thất bại.

 

3.Các yếu tố ảnh hưởng

Việc thực hiện các nghiệp vụ ngoại thương tốt hay không tốt chịu ảnh hưởng của các nhân tố nào? Có thể thấy chúng chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau đây:

 

- Môi trường pháp lí của một quốc gia

- Môi trường văn hóa

- Trình độ phát triển kinh tế của quốc gia

- Các nhân tố khác...

 

4.Các loại nghiệp vụ ngoại thương khác

Hiện nay các quốc gia trên thế giới đã tiến hành các loại nghiệp vụ sau đây trong kinh doanh ngoại thương:

 

- Nghiệp vụ giao dịch trong kinh doanh ngoại thương

- Nghiệp vụ chuẩn bị đàm phán và đàm phán hợp đồng kinh doanh quốc tế

- Nghiệp vụ lập hợp đồng kinh doanh ngoại thương

- Nghiệp vụ làm giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế

- Nghiệp vụ quảng cáo, tiếp thị

- Nghiệp vụ tổ chức hội chợ triển lãm hàng hóa quốc tế

- Nghiệp vụ lập phương án kinh doanh ngoại thương

- Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

- Nghiệp vụ bảo hiểm quốc tế

- Nghiệp vụ mua bán, thuê mướn thiết bị

- Nghiệp vụ đấu giá và đấu thầu quốc tế

 

5.Tổng kết

Vậy mình đã tổng hợp các ý chính về nghiệp vụ ngoại thương để các bạn có thể xem và hiểu hơn về NVNT. Nếu các bạn muốn biết hơn về vấn để này thì đừng ngần ngại tham khảo một khóa học Xuất Nhập Khẩu để có thể biết và thành thạo nghiệp vụ ngoại thương và những thứ khác liên quan đến XNK nha.


 

 

 

 

Nhận xét