Khai báo thuế liệu có quan trọng như bạn nghỉ ?

                  


Khai báo thuế thật sự cần thiết, hoạt động này giúp cho các chủ công ty, doanh nghiệp biết được lợi nhuận doanh thu hay là tổng chi tiêu hàng tháng hàng quý và cả hàng năm ra sao, lới hay là lỗ. Từ đó mới có thể đưa ra một kế hoạch cụ thể và chính xác để có thể chỉ tiêu đầu từ một cách hợp lý, từ đó sinh ra lời chứ không lỗ và khoản đầu từ thì không quá nhiều, còn làm nhiều được nhiều việc khác nữa.
Cho nên vì quan trọng như vậy nên mình hiện tại sẽ giải thích có các bạn những điều cơ bản nhất về khai báo thuế cũng như cách lập báo cáo thuế nhá.

 

1.Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo thuế chuyên nghiệp là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế Giá trị gia tăng đầu ra. Báo cáo thuế được xem là cầu nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, việc nắm rõ và chính xác các quy định của pháp luật về báo cáo thuế như là: Các loại tờ khai thuế doanh nghiệp cần nộp, thời hạn để nộp tờ khai thuế và thời gian để nộp tiền thuế của doanh nghiệp khi có phát sinh là vấn đề rất cần thiết. Vậy, báo cáo thuế gồm những gì? Báo cáo thuế gồm các vấn đề sau:

+ Các loại tờ khai phải nộp định kỳ theo tháng hay quý :

-Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp hàng tháng hay quý.

-Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

-Tính và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) hàng quý.

-Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng hay quý.

+ Thời hạn nộp các loại tờ khai.

+ Tiền thuế phát sinh (nếu có).


2. Một số điều cơ bản cần biết trước khi lập báo thuế 

2.1 Cần phải chọn nộp báo thuế theo thời gian nào?

Có hai mốc thời gian báo thuế

+Báo cáo thuế hàng tháng: những doanh nghiệp báo cáo ở mốc này là những doanh nghiệp có daonh thu >50 tỷ

+Báo cáo thuế hàng quý:những doanh nghiệp báo cáo ở mốc này là những doanh nghiệp có daonh thu <50 tỷ

2.2 Nếu doanh nghiệp báo thuế theo tháng thì những việc cần làm là:

+Lập bảng kê mua vào bàn ra của tháng đó

+Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT hoặc mẫu khác tùy theo lựa chọn của công ty

+Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

+Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN

+Tạm tính thuế TNDN không phải làm chỉ tạm tính tự nộp tiền thuế nếu có lãi

(Thời gian nộp các loại tờ khai trên: Chậm nhất là vào ngày 20 tháng kế tiếp, và in các loại tờ khai đã nộp kẹp vào chứng từ của tháng đó)

2.3 Nếu doanh nghiệp báo thuế theo quý thì đay là những gì bạn cần làm:

+Lập bản kê nua vào bán ra của quý đó

+Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT

+Lập báo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

+Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN

+Tạm tính thuế TNDN không phải làm chỉ tạm tính tự nộp tiền thuế nếu có lãi

 (Thời gian nộp các loại tờ khai trên: Chậm nhất là vào ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp, và in các loại tờ khai đã nộp kẹp vào chứng từ của tháng đó)

3.Thời gian nộp báo cáo thuế

Hạn nộp báo cáo thuế gồm các loại tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là:

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng: Chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo liền kề.

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề.

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo năm: Chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm sau liền kề.

Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng lần phát sinh: Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 tính kể từ ngày phát sinh.

Tờ khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính kể từ ngày kết thúc của năm tài chính. Trong trường hợp doanh nghiệp có chia tách hay hợp nhất hoặc sát nhập, có chuyển đổi hình thức sở hữu, bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động thì: Chậm nhất là vào ngày thứ 45 tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định


4.Các điều cần lưu ý khi lập báo cáo thuế

+Hãy sắp xếp các hóa đơn bán ra theo trình tự và theo quy trình ngày tháng.

+Khi thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán thì phải phân biệt rõ đâu là hàng hóa, đâu là nguyên vật liệu hay tài sản và dụng cụ công cụ.

+Khi thực hiện lưu trữ hóa đơn hay chứng từ thì nên phô-tô thêm một số bản phòng tránh bị mất không đối chứng.

+Kê khai hàng tháng một cách cẩn thận và cần kiểm tra lại.

+Hàng tháng nên thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán và thực hiện chỉnh sửa trước khi cho ra dữ liệu và tiến hành nộp tờ khai.

+Xử lý tất cả các các vấn đề có liên quan đến tài khoản trong khi cân đối kế toán.

+Quyết toán phần thuế TNDN trước để có thể so sánh với chênh lệch số liệu thuế TNDN. Qua đó tạo bút toán để xử lý phần chênh lệch thuế TNDN rồi mới kết chuyển lại và lập Báo cáo tài chính.

+Hàng tháng nên thực hiện cân đối mọi vấn đề liên quan như: Thuế, các chi phí và lợi nhuận,… để đến cuối năm không bị quá tải trong việc lập báo cáo tài chính.

 

5.Tổng kết

Vậy là mình đã cho các bạn biết báo cáo thuế, thời gian nộp và cuối cùng là những điều cần lưu ý trước khi lập báo cáo. Và có thể các thông tin trên tuy có thể không đủ nhưng nếu các bạn muốn biết cách lập hay học cách lập báo thuế thì đừng ngần ngại vào trang web chính thức TRUNG TÂM GEC để tham khảo Khóa học báo cáo thuế chuyên nghiệp nhé.

Cảm ơn bạn đã xem và chúc bạn thành công

 

 

 

 

Nhận xét