Quản trị nhân sự và những điều bạn nên biết

Ngành quản trị nhân sự hẳng không còn quá xa lạ gì với đối với chúng ta khi mà nó là một công việc quan trọng, có ảnh hưởng khá nhiều đến công ty doanh nghiệp. Vì quản trị nhận sự như cái tên của nó là người làm công việc này phải quản lý toàn bộ nhưng viên, lương, hay bên bộ phận đánh giá tuyển nhân viên nữa, vì vậy đây là ngành nghề được nhiều người quan tâm lựa chọn để có thể thử thách bản thân, cho nên bây giờ mình sẽ nêu ra toàn bộ về ngành quản trị nhân sự để các bạn có thể nắm rõ nha.

 

1.    Quản trị nhân sự là gì?

Quản trị Nhân sự hay là Quản trị Nhân lực hoặc Quản lý Nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực. Chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo và văn hóa của tổ chức, và bảo đảm phù hợp với luật lao động và việc làm.

 

2.    Các công việc của quản trị nhân sự

+ Quản lý và đề ra chính sách liên quan đến tài nguyên nhân sự

+ Tư vấn cho các bộ phận khác về vấn đề nhân lực trong doanh nghiệp

+ Cung cấp các dịch vụ nội bộ cho doanh nghiệp

+ Kiểm tra nhân viên

+ Chấm công, tính lương cho nhân viên

 

3.    Tầm quan trọng của quản trị nhân sự?

-        Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động lại với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .

-        Con người, với khả năng sáng tạo, lao động cần cù siêng năng của mình, đã phát minh ra những dụng cụ từ ban đầu là thô sơ cho đến phát triển công nghệ cao, khoa học kỹ thuật cao như ngày nay đã phục vụ được nhu cầu bản thân và phát triển xã hội.

-        Quản trị Nhân sự góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho người lao động hưởng thành quả do họ làm ra.

 

4.    Trách nhiệm của quản trị nhân sự?

Trong một kế hoạch kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp, thiết kế các mục tiêu vê nhân lực và chỉ rõ sự đóng góp của công tác quản lý nhân lực đối với các mục tiêu của doanh nghiệp.

 

+ Nhận ra các vấn đê về quản lý có thể xuất hiện khi nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực.

 

+ Thiết kế ra các thủ tục cần thiết cho công tác tuyển dụng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.

 

+ Thiết kế và thực hiện các chính sách lao động để nâng cao nàng suất lao động, thoả mãn yêu cầu công việc, đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp cũng như lợi ích chính đáng cho người lao động.

 

+ Giúp cho các cán bộ quản lý các cấp nhận thức được trách nhiệm của họ trong việc quản lý nhân lực trong chính bộ phận của mình.

 

+ Cung cấp các công cụ và cắc phương tiện cần thiết tạo một môi trường lao động thuận lợi phù hợp với sự phát triển của lực lượng lao động.

 

+ Đảm bảo đánh giá đúng và chính xác đắn kết quả thực hiện công việc, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo và phát triển, bảo đảm công bằng trong phân phối lợi ích cho người lao động, cũng như giải quyết tốt mọi vấn đề tranh chấp của người lao động.

 

+ Giúp cho người lao động hiểu rõ các chính sách quản lý và và nâng cao hiểu biết của người lao động đối với công tác quản lý. Quan tâm đến mọi qui định của chính phủ trong khi vẫn phải bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động...

 

5.    Mức lương của quản trị nhân sự?

Là người trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, lên danh sách phỏng vấn, chấm công nhân viên, quản lý hồ sơ, lý lịch của toàn bộ nhân viên trong công ty. Xử lý các vấn đề liên quan tới lương bổng, khen thưởng, kỷ luật… các chuyên viên nhân sự thường là thạc sĩ, cử nhân ngành nhân sự, kinh nghiệm 2 – 5 năm và có mức lương từ 5 – 12 triệu

 

6.    Học quản trị nhân sự ở đâu

Hiện nay TRUNG TÂM GEC là một trong những trung tâm đi đầu về đào tạo chuyên viên quản trị nhân sự chuyên nghiệp, với đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm đã đi làm thực tế và được liên kết với trường đại học kinh tế tp.hcm nên bạn có thể yên tâm học nha.

 

Cảm ơn bạn đã xem và chúc bạn thành công.

 

 

Nhận xét