Thủ tục hải quan là gì?

 


1.     Thủ tục hai quan là gì?

Hải quan là một ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

2.     Những nơi hoạt động của hải quan.

- Cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế;

- Cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

- Khu vực đang lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, khu chế xuất, khu vực ưu đãi hải quan;

- Các địa điểm làm thủ tục hải quan, kho ngoại quan, kho bảo thuế, bưu điện quốc tế, trụ sở người khai hải quan khi kiểm tra sau thông quan;

- Các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lãnh thổ hải quan;

- Khu vực, địa điểm khác đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, được phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

3.     Các bước làm thủ tục hải quan

 

Bước 1: Xác định loại hàng nhập khẩu

 

Cần xác định loại hàng nhập khẩu thuộc diện nào để xác định được việc cần làm. Chẳng hạn nếu là hàng thông thường thì không cần lưu ý gì đặc biệt nhưng nếu là hàng hóa phải công bố hợp chuẩn hợp quy, doanh nghiệp phải làm thủ tục công bố hợp quy trước khi hàng được đưa về cảng…

 

Bước 2: Kiểm tra bộ chứng từ hàng hoá

 

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ chứng từ, cơ bản gồm các giấy tờ sau:

 

- Hợp đồng thương mại (Sale Contract).

 

- Vận đơn lô hàng (Bill of Landing).

 

- Phiếu đóng gói hàng hoá (Packing List).

 

- Giấy chứng nhận xuất xứ lô hàng (C/O).

 

- Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice).

 

Bước 3: Khai và truyền tờ khai hải quan

 

Sau khi hãng vận chuyển gửi giấy báo hàng đến, doanh nghiệp cần tiến hành lên tờ khai hải quan và điền đầy đủ thông tin trên tờ khai. Khi tờ khai hoàn tất và được truyền đi, hệ thống sẽ tự động cấp số nếu như thông tin chính xác và đầy đủ.

 

Bước 4: Lấy lệnh giao hàng

 

Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau và mang đến hãng vận chuyển để lấy lệnh giao hàng:

 

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân bản sao.

 

- Vận đơn bản sao.

 

- Vận đơn bản gốc có dấu.

 

Bước 5: Chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan

Sau khi tờ khai được truyền đi, hệ thống sẽ phân luồng hàng hoá thành luồng xanh, luồng vàng hoặc luồng đỏ.

 

- Luồng xanh: Doanh nghiệp in tờ khai và đóng thuế.

 

- Luồng vàng: Đơn vị Hải quan kiểm tra hồ sơ giấy của lô hàng.

 

- Luồng đỏ: Hàng bị kiểm hoá.

 

Bước 6: Nộp thuế và hoàn tất thủ tục hải quan

 

Sau khi tờ khai đã được truyền và thông qua, doanh nghiệp cần tiến hành nộp 2 loại thuế chính, đó là:

 

- Thuế nhập khẩu.

 

- VAT.

 

Ngoài ra, tuỳ vào một số loại hàng, có thể phải nộp thuế môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Bước 7: Chuyển hàng hoá về kho bảo quản

 


 

 

 

Nhận xét